Naše koně

Tarika

(21.4.2001)
5067 Papillion Pilot Pilatus

Perseus

Duela

Gratia

Graphit

Kornelia

Finett Firn

Fesch 909

Frieda

Fee

Fernando

Fischerin

50/377 Texy 70 Quoniam II – 124 Quoniam II – A

Quoniam

31 Portius – Gotika

895 Alarm

Alarm

795 Furioso XXIX

Tamergin (IRE) Tamerlane (GB)

Persian Gulf (GB)

Eastern Empress (GB)

Alcohol (IRE)

Alcide (GB)

Temptress

 

Tarika je chovná klisna s vlastní výkonností ZL, zapsaná v AP. Finalistka skoku ve volnosti z roku 2005, bohužel se kvůli zranění pravé přední končetiny finále nezúčastnila. Rekonvalescence trvala 2 roky, poté se Tarika vrátila do tréninku a začala sportovat. Zranění se jí však při větší zátěži obnovovalo. V Akceleračním programu je zapsána po výkonnostních zkouškách, při kterých byla ohodnocena známkou 8,12.

 

Dosažené úspěchy:

2004 – Výkonnostní zkoušky 8,12 bodu

2005 – Finalistka Šampionátu skoku ve volnosti pro 4-leté klisny ČT

 

Potomstvo:

2011 Cyril – zakoupen Zemským hřebčincem Tlumačov a zařazen do Testace hřebečků

2012 Quick Tarik ST – zakoupen Zemským hřebčincem Písek a zařazen do Testace hřebečků